Motivatiemeetings: Back on Track.

Motivatie doet véél.

Motivatie doet véél.

Sinds het uitbreken van de economische crisis in oktober 2008 ben ik mij gaan toeleggen op het organiseren van Motivatiemeetings binnen bedrijven.

Een Motivatiemeeting is een bijeenkomst van een complete afdeling, business unit en soms zelfs van een compleet bedrijf, waarbij ik onder mijn aanvoering iedereen weer richt op (nieuwe) gemeenschappelijke doelen.

De resultaten van deze Motivatiemeetings zijn ronduit uniek en zij verbazen mij elke dag opnieuw.

Een Motivatiemeeting bestaat uit:

  • een inventarisatieverkenning van zorgen die leeft onder het personeel. Dit leidt tot een zorgenlijst en vaak komt daar ook een angstenlijst bij;
  • een hamergesprek waarbij we gezamenlijk de zorgen en angsten analyseren: zijn deze zorgen en angsten wel terecht? En als dat zo is, wat zijn mogelijke antwoorden? Dit gesprek wordt gevoerd met een voorzittershamer: alleen wie de hamer aangereikt heeft gekregen, mag spreken en de rest luistert, tot de hamer weer wordt doorgegeven aan een collega. Centraal hierbij geldt: wie de hamer heeft, vat eerst samen wat de voorganger heeft gezegd;
  • een gezamenlijke agenda met een Top 5 van afspraken die gezamenlijk wordt gemaakt. Eén van de spelregels is altijd dat van die Top 5 afspraken één agendapunt een direct te implementeren punt moet zijn dat het positivisme op de werkvloer stimuleert.

Ik heb inmiddels al meerdere van dergelijke Motivatiemeetings mogen opstellen en leiden en ondanks het feit dat elke meeting weer anders verloopt, zie ik veel verbeteringen in de werkhouding onder het personeel, direct al na het houden van deze meetings. Daarna volgen zichtbare resultaatverbeteringen. Positiviteit is hoedanook altijd een gevolg van Motivatiemeetings. Alleen al daarom zijn deze meetings zinvol in tijden van crisis.

Niets zo leuk als dat je mensen halfslap een ruimte ziet binnenkomen en compleet fris en monter een paar uur later weer dezelfde ruimte ziet verlaten. Dan ben je dankbaar voor het werk dat je mag doen.

Laat een Reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

What is 14 + 15 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)