Leiderschapsregel nr. 4: Regels zijn nodig, maar maak ze Bereikbaar.

Positieve en Bereikbare Televisie i.p.v. Schandpaaltelevisie

Positieve en Bereikbare Televisie i.p.v. Schandpaaltelevisie

Als er één programma is op de Nederlandse televisie waar ik een regelrechte afkeer van heb, dan is het wel “Wegmisbruikers”, dat elke zondagavond airt op SBS6. In dit programma worden mensen die verkeersregels overtreden gefilmd met een achtervolgende camera, om ze daarna in vol ornaat te filmen in de hoop dat ze helemaal flippen onder druk van de lopende cameralichten. Wat dan ook regelmatig gebeurt. Anders dan het veel keurigere “Blik op Weg” van de publieke omroep wordt dit programma presentatietechnisch geflankeerd door een heel vervelend mannetje met krullend haar, dat zichtbaar geniet telkens als iemand met meer dan 5 km per uur genadeloos op de bon wordt geslingerd. On top of the bill komt elke zondag verkeersofficier Koos Spee vertellen dat de boete voor het telefoneren tijdens het rijden in Duitsland misschien dan wel mag beboet worden met slechts 20 Euro, maar dat nee, dat hier in Nederland door zijn toedoen toch maar weer is verhoogd richting een trotse € 150,-. Ik noem dit soort programma’s ‘schandpaaltelevisie’ en het heeft ogenschijnlijk een veilige thuishaven gevonden bij het populistische SBS6.

Waar het programma over zou moéten gaan, is het feit dat er regels zijn in Nederland waarvan we met elkaar afspreken dat we die zullen nakomen. Wat het programma zou moeten doen, is personen filmen die zich aan die regels houden en die daarom even in het zonnetje worden gezet. Wat het programma zou moeten laten zien, is manieren hoe je veiliger kunt rijden en daardoor misschien ook wel zuiniger. Het is natuurlijk een stuk minder sensationeel als de schandpaalpraktijken die nu breeduit worden uitgemeten voor de SBS6-buis, maar geef toe, wij gemiddelde Nederlanders voelen ons snel aangesproken als een autorit een besparing zou opleveren van € 5,- per tankbeurt. Ik ben er van overtuigd dat op die manier de regels die men wilt propageren in het programma veel beter tot hun recht zouden komen, omdat ze bereikbaar worden gemaakt, en niet afstotend werken.

Regels. Meer dan 22 jaar heb ik er een natuurlijke aversie tegen gehad, omdat ik nu eenmaal rebels ben geboren en heel lang elke regel die me werd opgelegd, ter discussie heb gesteld. Inmiddels heb ik geleerd dat regels ook heel leuk kunnen zijn, en dat ze eigenlijk een heel handig hulpmiddel kunnen zijn bij het bereiken van je doelen, mits en voor zover je ze maar bereikbaar maakt. Regels zijn niet meer en niet minder dan een door ons brein genomen verkorte route: ze helpen ons om snel een beslissing te maken. Als je immers lange tijd zou nodig hebben telkens als iemand een bepaalde blik naar je opwerpt om te bepalen wat je reactie moet zijn, dan zou je het leven wel erg moeilijk gemaakt worden. Je zou er bijvoorbeeld op die manier onevenredig lang over doen om te bepalen dat de glimlach van die ene persoon een uitdrukking is van het feit dat zij of hij gelukkig is in haar situatie, of dat hij/zij je mag. Je hebt al van vroeg af aan geleerd en een regel vastgelegd in je brein dat een glimlach over het algemeen een uiting is van vriendelijkheid, en dus ga je, doordat je die regel hebt vastgelegd, overeenkomstig reageren.

In mijn begeleidings en -ondersteuningswerk voor managers en bestuurders kom ik heel veel mensen tegen die werken met zelfontworpen regels. Voor een groot gedeelte heeft dat hun succes bepaald, echter in de loop der tijd zijn er regels bijgekomen die hen steeds meer beperken en afremmen, en die succes onmogelijk maken. Mensen die, deels om dat bereikte succes vast te houden, steeds meer regels hebben opgeslagen en ingeprogrammeerd en daardoor opeens geen vooruitgang meer bereiken. Het volgende echelon is dat deze mensen zich steeds slechter gaan voelen. Een essentieel onderdeel van mijn begeleiding voor bedrijven en de mensen die er werken, is dan ook het in kaart brengen van de regels die er gelden. Ik kijk er kritisch naar en stel er vragen bij, zeker als er regels te vinden zijn waarvan de logica niet direct zichtbaar is. Daarna maak ik ze samen met mijn opdrachtgever bereikbaar: de Regel dat de al met 20% verbeterde omzet van afgelopen jaar het komende kalenderjaar nog eens moet worden verhoogd met 20% wordt eerst bijgesteld naar het evenaren van bereikte doel van het afgelopen jaar, om daarna als een soort wedstrijd samen te kijken hoe ver we onze doelen kunnen overstijgen.

Maak de regels die je met jezelf afspreekt dus bereikbaar, makkelijk bereikbaar ook; je zal zien dat je een stuk leuker en sneller je doelen bereikt!

Een Reactie

  1. Michiel Pieters says:

    Peter,

    goede blog! Zeker in deze economische omstandigheden, waarin allerlei politici en andere mensen ongenuanceerd roepen om meer regels en toezicht. De welvaart in NL zou een stuk sneller groeien als bestuurders en managers de helft van alle regels zou afschaffen. Deze zijn te vaak geboren uit angst en controledrift en beperkt het vermogen van mensen om hun potentie ten volle te ontwikkelen. Zie ook de zeer inspirende literatuur van Ricardo Semmler uit Brazilie.

    Michiel Pieters

Laat een reactie achter bij Michiel Pieters Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

What is 14 + 15 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)