Juiste man op de juiste plaats? Zo begin je goed.

Wees je bewust van de impact van veranderingen.

Een horizontale move maken in je werkveld; voor veel leiders een logische zaak maar voor vele werknemers een zeer ingrijpende gebeurtenis. Het is ook niet makkelijk om iemand die normaliter wordt gezien als een  IT-man of -vrouw, uit te leggen dat hij of zij beter tot zijn recht komt op bijvoorbeeld de administratie.

Hier zijn alvast 5 tips die je kunnen helpen om je ‘juiste man op de juiste plaats’ politiek te helpen ondersteunen:

  1. Focus op talenten, niet op de operatie. Dagelijks zien wij vele leiders een shift-operatie uitvoeren, omdat dat bijvoorbeeld puur uit financiële overwegingen is ingegeven. Hoe valide dat ook mag zijn, je werknemers zullen daar altijd moeite mee hebben om dat te accepteren. Het is dus altijd veel beter om eerst naar de talenten van iemand te kijken en pas daarna de move uit te voeren. Vertellen dat je de operatie ook uitvoert om financiële overwegingen, valt dan veel beter. Dit principe kent niet alleen een voor de hand liggende oorzaak, maar nog een veel belangrijker gevolg: het voorkomt dat je eventueel in een later stadium weer moet gaan bijstellen en andermaal verplaatsingen moet gaan uitvoeren (uit onvrede bij de werknemer).
  2. Make van de move een win-win situatie. Breng je voorstel om van werkplek te veranderen altijd in functie van de wederzijdse voordelen die de verandering zal inhouden voor de organisatie en voor je werknemer. Leg bijvoorbeeld uit dat je een onderbezetting hebt op afdeling x en dat uitgerekend de talenten van je werknemer daar nodig zijn. Minstens zo belangrijk: benadruk het voordeel dat een nieuwe werkplek met zich meebrengt: het kan immers ook een unieke kans zijn om nieuwe vaardigheden te leren, om een aanvullende opleiding te volgen, om nieuwe verantwoordelijkheden te krijgen.
  3. Dek de werkzaamheden goed af van de werkplek die verlaten wordt. Niets is zo vervelend en ontmoedigend als een werkplek te verlaten of leeg te maken wetende dat al het werk dat je jaren hebt verricht teniet wordt gedaan. Zorg er dus altijd voor dat de werkzaamheden van de werkplek die iemand verlaat, goed worden belegd elders in de organisatie of dat zij worden overgenomen door iemand anders.
  4. Wees vastberaden. Bij elke reorganisatie of shift van werkplekken komt er kritiek en ongenoegen vrij. Investeer dus veel tijd in de voorbereidingen van je operatie – en als je dan eenmaal je besluit hebt genomen, wees dan ook vastberaden en voer deze consequent uit. Al te snel weer bijstellen is zeer niet aanbevelingswaardig en straalt bovendien direct op je leiderschap af.
  5. Denk aan anderen. Werkplekverplaatsingen zijn de allerlaatste momenten waarop je als leider aan je eigen positie moet denken. Het interne belang en het belang van je werknemers gaat nu even voor.

Laat een Reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

What is 14 + 15 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)