Leiden in een organisatie die gedownsized is: appreciatie is het codewoord.

Appreciatie helpt iedereen weer te focussen.

Ondanks de vele gunstige berichten die ons steeds meer bereiken over het aantrekken van de economie, blijven afvloeiingen en reorganisaties aan de orde van de dag. Daar waar wij gevraagd worden om deze reorganisaties door te voeren, stoten wij steeds vaker op verbaasde gezichten over de manier waarop wij deze afslankingen doorvoeren. Bij ons staat appreciatie immers centraal bij deze operaties – een associatie die men zeker niet als eerste maakt bij het negatieve geladen woord reorganisatie.

Toch weten wij bij Milovic Associaties dat met het uitspreken en oprecht overbrengen van appreciatie een belangrijke steunpilaar wordt gevormd voor het doen welslagen van herschikkingsinitiatieven in moeilijke tijden.

Appreciatie is één van de belangrijkste heelpleisters die je kunt aanbrengen na het downsizen van een organisatie: het zorgt voor consolidatie, het versterkt opnieuw je organisatie en daarnaast is het ook de beste brug die je maar kunt bouwen naar een nieuwe periode van hoop en zekerheid. Daarnaast kun je met appreciatie hiernavolgende belangrijke doelen verwezenlijkt krijgen:

  1. Verwachtingen kunnen blijven managen. Bij een reorganisatie zijn herschikkingen in het beloningssysteem, het bonussysteem en het salarishuis vaak onvermijdelijk. Spreek hierover met je medewerkers. Vaak is je personeel bereid om een lagere beloningssystematiek en een bevriezing van de salarissen te accepteren als zij weten dat het behoud van een aantal arbeidsplaatsen daarmee gegarandeerd is;
  2. Alle focus weer op de toekomst gericht te krijgen. Gedwongen ontslagen leiden bijna altijd tot het onderbrengen van extra taken en het verzwaren van de workload op de overgebleven personeelsleden. Gebruik appreciatie als een belangrijk middel om de scope weer helder te krijgen en verwachtingen waar te maken;
  3. Topprestaties kunnen blijven belonen. Zorg dat je bij elke reorganisatie een budget reserveert, hoe klein ook, om daarmee uitzonderlijke prestaties te kunnen blijven belonen. Hiermee blijf je immers je personeel stimuleren om te presteren en te excellereren. Kleine boni zorgen voor het kweken van goodwill voor de langere termijn.

Bij dit alles geldt één grote maar: appreciatie moet in de kern altijd integer zijn en uit het hart komen. Appreciatie die verkeerd wordt ingezet, bijvoorbeeld om een verborgen agenda af te dekken, leidt tot afschuw en afkeer en krijgt daarmee een compleet andere en averse landing.

Een Reactie

  1. Ellen van Bodegom says:

    Ik kan me prima vinden in dit advies. Het woord appreciatie vind ik bijzonder gekozen. Verschilt dat met het woord ‘waardering’? Daar gaat het hier toch over. Volgens mij ook meer dan alleen aandacht voor salaris en bonus. Juist ook het geven van waardering (ook in de vorm van aandacht en communicatie) over de wijze waarop werknemers omgaan met de reorganisatie/verandering en het feit dat zij hun werkzaamheden blijven uitvoeren. Aandacht voor de heftige situatie waarin zij zitten (dus niet door het midden-hoger kader bagatelliseren)en de kracht waarmee ze doorgaan.
    Hartelijke groet,
    Ellen van Bodegom

Laat een Reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

What is 14 + 15 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)