Leadership Make Over: vat op leiderschap en imago in 7 dagen.

AMSTERDAM – 10 februari 2012: Met “Leadership Make Over” lanceren Roele Imagobeheer® en Milovic Associates een compleet nieuw, kwalitatief hoogwaardig, snel en betaalbaar product dat ondernemers, het MKB, bedrijven en overheden in staat stelt om in een extreem snel tijdsbestek vat op problemen en imagovraagstukken te krijgen .

Leadership Make Over laat concreet de raakvlakken zien tussen leiderschap en imago. Wij vinden dat een leider anno 2012 de juiste visie en leiderschapsuitstraling moet hebben. Ook moet hij of zij effectief een duidelijk en concreet verhaal met heldere boodschappen krachtig kunnen neerzetten. Wij vinden ook dat definiëren, formuleren en vertellen van het “verhaal”, van de waarden, missie en visie van het bedrijf of de organisatie, alleen effectief is met de actieve steun en betrokkenheid van diezelfde leider.

Met “Leadership Make Over” lopen wij gedurende één week in een bedrijf of organisatie rond, kijken hoe er leiding wordt gegeven, hoe leiding wordt ervaren en of er sprake is van een coherent ‘verhaal’ en consistente boodschappen over het bedrijf.

“Leadership Make Over” kijkt in de eerste twee dagen hoe een organisatie vergadert, hoe besluiten worden genomen en doorgegeven, etc. Wij geven direct feedback. Ook hebben wij diverse intake-interviews met zowel leidinggevenden als met mensen die leiding krijgen. En natuurlijk kijken we naar de communicatie-uitingen: wat is het verhaal van het bedrijf? Hoe presenteren mensen dat? Welke boodschappen dragen zij uit? En past het een wel bij het ander? Maar we kijken ook naar het type leider dat verantwoordelijkheid draagt: zitten de juiste mensen wel op de juiste plek.

“Leadership Make Over” werkt in de twee daarop volgende dagen concreet met de mensen binnen de organisatie:

  • om de manier van leiding geven te verbeteren. We letten concreet op communicatie, gedrag en de resultaten daarvan. We geven 1-op-1 feedback vanuit onze passie en expertise met deze onderwerpen. We letten op zaken als: authenticiteit, puurheid, correctheid, gevoeligheid, verfijndheid, emotie, etc.
    .
  • om het verhaal van het bedrijf nader vast te stellen, aan te scherpen, daaruit heldere boodschappen te halen en die te communiceren.

“Leadership Make Over” presenteert op de laatste dag een kort verslag met daarin de stand van zaken binnen de organisatie en een toolkit voor de eerste aanzet van de verbetering van de manier van leiding geven (en ontvangen) en voor de verbetering van het verhaal en de boodschappen van het bedrijf (samen de bouwstenen voor het imago).

Het resultaat van “Leadership Make Over” is een inhoudelijke make-over: goed, krachtig en actief visionair leiderschap op de commandobrug en een onderneming of organisatie die haar koers weer heeft gevonden. Met een krachtig verhaal, met duidelijke waarden en met een stevige missie en een heldere visie als stuurkamer.

Wanneer een week “Leadership Make Over” onvoldoende is, hebben we vervolgmodules waarin we op nader gezamenlijk te definiëren onderwerpen aan de slag gaan. Denk bijvoorbeeld aan: personeel & organisatie, financiën, managementstijl, positionering, trainen van presentatievaardigheden, verbeteren van de interne en externe communicatie of versterking/ondersteuning van de communicatie(afdeling).

Leadership Make Over: Leiderschap, Imago en Het Verhaal van een organisatie in één week op orde!

Laat een Reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

What is 14 + 15 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)