Change Management: binnen 7 dagen zichtbare verandering

Daar waar traditionele interim management bureaus uit gaan van een klassieke benadering van Change Management, op basis van ontwerpmodellen en ontwikkelmodellen, geloven wij bij Milovic Associates veel meer in een directe benadering op basis van commitment (inzet), accountability (verantwoordelijkheidsstelling) en corporate leadership (leiderschap waar iedereen bij betrokken is). Wij geloven dat change management niet een eenmalig proces is dat volgt op een negatieve ontwikkeling. Veel meer dan dat zijn wij van mening dat Change een constante factor moet zijn binnen een organisatie om iedereen gemotiveerd en betrokken te houden.

De change management opdrachten die Milovic Associates uitvoert zorgen ervoor:

  • dat een zich negatief ontwikkelende situatie ombuigt en oplost
  • dat medewerkers betrokken worden bij het probleem en de oplossing er van
  • dat een cultuursomslag plaats vindt die het algemene resultaat sterk verbetert
  • dat passie wordt aangewakkerd en een centrale plaats krijgt binnen de organisatie.

Change Management betekent voor ons vooral vaart maken. Wij willen dan ook binnen 7 dagen het begin van de omslag laten zien door ons optreden en door ons handelen.

Voor een vrijblijvende afspraak kunt u hier contact met ons opnemen.