De Milovic Leiderschap Scan: in 7 dagen inzicht en transformatie

DE MILOVIC LEIDERSCHAPSSCAN:
IN 7 DAGEN LEIDERSCHAP, STRATEGIE EN IMAGO IN BEELD

In de Milovic Leiderschap Scan omvat onder meer een Connectivity Matrix

Een Connectivity Matrix maakt deel uit van de Milovic Leiderschap Scan

Iedereen kent ze: de quick scans die door externen worden verricht en waarin de staat van een onderneming in beeld wordt gebracht. Veelal betreft het dan de financiële status van de onderneming, waarbij (in de betere scans) ook onderwerpen als strategie en management worden aangekaart. Maar wie kent een leiderschapsscan? Een scan waarbij er wordt gekeken naar de manier waarop er leiding wordt gegeven? Waarbij er wordt gekeken naar de samenstelling van het leiderschapsteam? En de manier waarop de afgesproken strategie, de gestelde doelen en de KPI’s landen bij het personeel?

Een modern, eigentijds en zichzelf respecterend management doet er goed aan minimaal één keer per zichzelf te onderwerpen aan een kritisch zelfonderzoek op het gebied van leiderschap en management. Met de Milovic Leiderschapsscan biedt Milovic Associates middels een uitermate krachtige formule deze mogelijkheid aan: in één week voeren wij een diepgaand onderzoek uit naar de status van het leiderschap, de gevoerde strategie, het imago van het management en essentiële onderdelen van het bedrijfsvoeringsproces. Op deze manier wordt een snelle, compacte maar diepe indruk verkregen van de staat van (de leiding) van de organisatie.

Doordat wij werken met een eigen ontwikkelde formule wordt uitermate snel maar effectief een antwoord verkregen op de volgende vragen:

 • Hoe wordt de leiding ervaren?
 • Wordt er effectief en krachtig vergaderd?
 • Hoe werkt het MT? Kent het MT de juiste leden?
 • Zijn alle MT leden op de juiste manier op elkaar ingespeeld?
 • Is de strategie van de organisatie eenduidig bepaald?
 • Wordt de strategie door iedereen gevolgd en nagestreefd?
 • Wat is het externe imago van de organisatie?
 • Wat is het interne imago van het management?
 • Wat zijn de eigen observaties van de leiderschapsexperts van Milovic Associates?
 • Waar zitten de weke plekken van de organisatie?
 • Wie zijn de mensen waarop gefocused moet worden en hoe?
 • Zijn de targets en KPI’s voldoende bekend?
 • Voelt iedereen zich geïnspireerd en werkt iedereen doelmatig naar de gemeenschappelijke doelen toe?

De Milovic Leiderschapsscan biedt dus leiders van bedrijven, overheden, business units en afdelingen de mogelijkheid om binnen 7 dagen een grondige indruk te krijgen hoe het (eigen) leiderschap wordt gepercipieerd, of de organisatie op koers ligt en waar de manco’s liggen. Doordat wij óók letten op zaken als leiderschapsuitstraling, imago, authenticiteit, subtiliteit en emotie wordt ook ruim aandacht besteed aan de “zachtere” aspecten van leiderschap – zaken die vandaag de dag als “extreem belangrijk” worden geduid in iedere moderne en zichzelf respecterende organisatie.

Wij besluiten ons onderzoek met een uitgebreide feedback sessie aan de leiding of, indien gewenst, het management team. Doordat wij onze bevindingen vastleggen in een compact, overzichtelijk, duidelijk en helder geformuleerd rapport is het makkelijk om altijd terug te grijpen naar de constateringen en het actie en -verbeterplan, dat wij vanzelfsprekend, inclusief een voorgestelde tijdslijn, onderdeel maken van onze Staat van Bevindingen. Bedrijven of afdelingen die onder druk staan kunnen op deze manier binnen 7 dagen een aanvang maken met de transformatie.

Bent u geïnteresseerd in de Milovic Leiderschapsscan? Laat dan beneden vrijblijvend uw gegevens achter. Wij nemen graag met u contact op voor een oriënterend kennismakingsgesprek.

 

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw Telefoonnummer (verplicht)